8.png
Security Class B.V.
Groenendaal 7
4307 AM Oosterland

T. 0111 - 64 33 50
E. info@securityclass.nl
Security Class - Home

Bedrijfs hulpverlening


Bedrijfshulpverlening (BHV)

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor medewerkers die zich binnen bedrijven met de BHV-taak (gaan) bezighouden. Er is geen specifieke vooropleiding nodig.

Doel
Het verkrijgen van basiskennis en vaardigheden om de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf gestalte te geven op het gebied van

- Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
- Beperking en bestrijding van een beginnende brand
- Het begeleiden van een ontruiming van een gebouw
- Communicatie met o.a. brandweer, politie en ambulancediensten.

Inhoud
· Eerste hulp
· Bewustzijnsstoornissen
· Ademhalingsstoornissen
· Circulatiestoornissen
· Overige aandoeningen
· Praktijkoefening reanimatie
· Brandbestrijding
· Ontruiming
· Communicatie

Duur
4 dagdelen (2 dagen of 4 avonden)
 
Examens
Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het tijdig aanmelden van onze cursisten voor de examens.

Certificaat
De cursus wordt afgesloten met een examen . Dit examen wordt tijdens de cursus afgenomen en omvat zowel een theoretisch als praktisch gedeelte. Als u beide examenonderdelen met een voldoende resultaat heeft afgesloten, ontvangt u het certificaat ´Bedrijfshulpverlener´.

Herhaling
In de toelichting op het Besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandigheden geeft de minister aan dat de opgedane kennis en vaardigheden bijgehouden moeten worden. Ook deze herhalingscursussen worden door ons verzorgd.

 

Kwaliteit door Kennis en Ervaring