6.png
Security Class B.V.
Groenendaal 7
4307 AM Oosterland

T. 0111 - 64 33 50
E. info@securityclass.nl
Security Class - Home

Veiligheid voor Operationeel leidinggevenden


Veiligheid Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor operationeel leidinggevenden, uitvoerders, projectleiders.

Minimaal is een vooropleiding op LBO-niveau vereist.

Doel
Met deze cursus wordt in één keer voldaan aan de eisen die VCA certificering aan de scholing van leidinggevende stelt. De cursist leert welke specifieke veiligheidseisen en voorschriften bij de uitvoering van werkzaamheden in acht moeten worden genomen. Ook leert hij onder meer zijn medewerkers te stimuleren om veilig en gezond te werken.

Inhoud
· Arbo-wet
· Gevarenbronnen
· Ontstaan van ongevallen·
· Toxicologie
· Bevorderen van veilig werken
· Ergonomie
· Veiligheidsprocedures
· Risico's en beheersmaatregelen
· Taak-risico-analyse
· Bedrijfsnoodplan
· Persoonlijke beschermingsmiddelen

Duur
2 dagdelen met zelfstudie of 4 dagdelen

Vorm
Deze cursus wordt mondeling verzorgd waarbij er naast het bespreken ook aandacht is voor het maken en bespreken van vragen. Daardoor weet u welke onderwerpen u beheerst en aan welke onderwerpen u extra aandacht moet schenken. Afhankelijk van het aantal deelnemers in uw bedrijf kunt u kiezen voor een in-company training. Voorafgaande aan deze cursus is een gedeelte zelfstudie wel aan te raden.

Examens
Het schriftelijk examen kan op ieder moment georganiseerd worden

Diploma
Het examen wordt conform de eisen van ECABO afgenomen, zoals de VCA checklist vereist. De bijbehorende diploma’s zijn 10 jaar geldig.

 

Kwaliteit door Kennis en Ervaring