4.png
Security Class B.V.
Groenendaal 7
4307 AM Oosterland

T. 0111 - 64 33 50
E. info@securityclass.nl
Security Class - Home

Basis veiligheid VCA


Basisveiligheid (B-VCA)

Doelgroep.
De cursus is bedoeld voor uitvoerende werknemers. Een specifieke vooropleiding is niet vereist.

Doel
Het hebben van voldoende kennis met betrekking tot de veiligheidseisen en voorschriften om werkzaamheden met een verhoogd risico op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze te kunnen uitvoeren. Dit diploma is één van de vereisten om te voldoen aan de VCA.

Inhoud
· Arbo-wet
· Risico's
· Veilig werken met gereedschappen
· Gevaarlijke stoffen
· Brand- en explosiegevaar
· Werkvergunningen in besloten ruimten
· Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
· Hijsen en tillen
· Werken op hoogte

Duur
2 dagdelen met zelfstudie of 4 dagdelen.

Vorm
Afhankelijk van het aantal deelnemers in uw bedrijf kunt u kiezen voor een in-company training. Voorafgaande aan deze cursus is een gedeelte zelfstudie wel aan te raden.

Examens
Het schriftelijk examen kan op ieder moment georganiseerd worden.

Diploma
Het examen wordt conform de eisen van ECABO afgenomen, zoals de VCA checklist vereist. De bijbehorende diploma’s zijn 10 jaar geldig.

 

Kwaliteit door Kennis en Ervaring