3.png
Security Class B.V.
Groenendaal 7
4307 AM Oosterland

T. 0111 - 64 33 50
E. info@securityclass.nl
Security Class - Home

Veilig werken met de grondverzetmachine


Veilig werken met grondverzetmachines

Doelgroep
Machinisten die werkzaam zijn op een grondverzetmachine en hierbij (incidenteel) hijswerkzaamheden uitvoeren.

Doel
Het kennen van de gevaren en risico’s tijdens het hijsen met grondverzetmachines en op welke wijze machinisten deze risico’s kunnen beheersen.  

Indien de grondverzetmachine als hijskraan wordt gebruikt en er een last van meer dan 10 tonmeter wordt gehesen, dan dient de machinist in het bezit te zijn van een deskundigheidsbewijs van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT).

Inhoud
· afmetingen, vorm massa en zwaartepunt van de last bepalen
· de last-/vluchttabel lezen
· hijsgereedschap controleren en selecteren
· rijden met een last

Duur
2 tot 4 dagdelen (2 dagen of 4 avonden) afhankelijk van de ervaring van de machinist. Bij minimaal 5 jaar ervaring van de machinist geldt een cursusduur van 2 dagdelen (1 dag of 2 avonden)

Vorm
De cursus bestaat uit 25 % theorie en uit 75 % praktische oefeningen. De cursus kan op locatie van de werkgever worden gegeven

Certificaat
De cursus wordt afgesloten met een examen

Bij een positief resultaat ontvangt u een 5 jaar geldig certificaat met een pasje in creditcard formaat.

 

Kwaliteit door Kennis en Ervaring