8.png
Security Class B.V.
Groenendaal 7
4307 AM Oosterland

T. 0111 - 64 33 50
E. info@securityclass.nl
Security Class - Home

Bovenloopkraan


Veilig werken met bovenloopkranen

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor alle medewerkers in uw organisatie die regelmatig lasten moeten aanslaan en verplaatsen. 

Doel
De deelnemers leren de belangrijkste hijswerktuigen en hijsgereedschappen (her-)kennen en gebruiken, zodat ze alle soorten lasten op een veilige en efficiënte manier kunnen aanslaan en verplaatsen.

Inhoud
· wetgeving, normen en voorschriften toegespitst op veilig hijsen
· veiligheid in het algemeen, regels voor veilig werken
· beschermen van lasten en hijsmiddelen
· gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
· gebruik en beoordelen van hijsgereedschap en -werktuigen
· afmetingen, vorm massa en zwaartepunt
· aanslaan en verplaatsen van lasten

Duur
4 dagdelen (2 dagen of 4 avonden)

Vorm
De cursus kan op locatie van de werkgever worden gegeven.

Examen
Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het tijdig aanmelden van onze cursisten voor de examens. Het examen wordt na afloop van de cursus afgenomen,

Certificaat
5 jaar geldig