5.png
Security Class B.V.
Groenendaal 7
4307 AM Oosterland

T. 0111 - 64 33 50
E. info@securityclass.nl
Security Class - Home

Veilig werken langs de weg


Veilig werken langs de weg

Algemeen
Jaarlijks gebeuren er nog teveel ongevallen bij het werken langs de weg. Dit is niet altijd de schuld van de weggebruiker, ook degene die werkzaamheden langs de weg uitvoert speelt hierbij een grote rol.

Doelgroep
De cursus veilig werken langs de weg is bestemd voor alle werknemers die werkzaamheden verrichten op of langs wegen binnen en buiten de bebouwde kom. De cursus maakt de wegwerker bewust van de potentiële gevaren. Tevens leert hij dat zijn gedrag bijdraagt aan een grotere verkeersveiligheid.

Doel
Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken op, aan of langs wegen en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn voor het veilig (laten) uitvoeren van werkzaamheden.

Kennis nemen van de CROW publicaties 970 t/m 977 (voorheen 96a en 96b)

Inhoud
· Organisatie wegbeheer
· Naamgeving
· Organisatie aan en op de weg
· Relatie met de Arbo-wet
· Bebakening en markering
· Veiligheidskleding
· Praktische oefeningen
· Verkeersmaatregelen op niet-autosnelwegen

Duur
2 dagdelen (1 dag of 2 avonden)