6.png
Security Class B.V.
Groenendaal 7
4307 AM Oosterland

T. 0111 - 64 33 50
E. info@securityclass.nl
Security Class - Advies

Advies


Risico-inventarisatie en -evaluatie

Elke werkgever is verplicht om op gestructureerde wijze aandacht te besteden aan arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid, waarbij het verzamelen van informatie de eerste stap is. Daarom is in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) vastgelegd dat elk bedrijf de risicos op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn moet inventariseren en beoordelen. De resultaten van deze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Het doel van de risico-inventarisatie en - evaluatie is om:
    * Inzicht krijgen in de aanwezige risicos voor werknemers
    * Maatregelen formuleren om de risicos op te lossen of te beheersen, resulterend in een plan van aanpak voor het bedrijf

Risico-inventarisatie
Bij de uitvoering van de RI&E wordt door Security Class B.V de organisatie doorgelicht ten aanzien van risico’s op het gebied van beleid, beheer en uitvoering. Aan de hand van interviews en vragenlijsten wordt informatie verzameld over de organisatie van het bedrijf en het arbo- en verzuimbeleid. Daarnaast wordt gekeken naar het gebruikte verzuimregistratiesysteem en het gevoerde verzuimbeleid. Er worden onder meer vragen gesteld over:

· De reeds aanwezige activiteiten op het gebied van Arbo-zorg
· De organisatie van de bedrijfshulpverlening
· Het overleg over arbeidsomstandigheden
· Activiteiten op het gebied van voorlichting en onderricht aan werknemers
· Benoeming van een preventiemedewerker

Door observatie en vragen aan de werknemers worden de risicos en knelpunten in de arbeidsomstandigheden op de werkvloer geïnventariseerd, zoals: de opstelling van de beeldschermen, de opslag van gevaarlijke stoffen, de werkhouding, geluid, verlichting en klimaat.

Risico-evaluatie
Evalueren betekent het inschatten van risicos. Hoe groot is de kans op ongevallen, gezondheidsschade en/of nadelige gevolgen voor het welzijn? Ook wordt tijdens de evaluatie beoordeeld of het arbobeleid en de concrete arbeidsomstandigheden voldoen aan algemeen geaccepteerde normen, richtlijnen en wettelijke eisen. In de rapportage worden waargenomen knelpunten voorzien van een (mogelijke) oplossing en een prioriteitsstelling. Dit geeft het bedrijf een handvat voor het plan van aanpak, waarin moet worden aangegeven hoe het bedrijf de gesignaleerde knelpunten wil oplossen.

Opleiden is een ‘must’, zeker als veiligheid hoog in het vaandel van uw organisatie staat. Het is daarom belangrijk om opleidingsplannen op te stellen voor alle niveaus binnen uw bedrijf want stilstand is achteruitgang. Eén van deze opleidingsplannen kan betrekking hebben op veiligheid en arbo, de opleidingsadviseur van Security Class kan u hierbij helpen .

Security Class heeft diverse opleidingen op het gebied van veiligheid en arbo in haar pakket. De opleidingen Basisveiligheid VCA en Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA worden volledig door ons verzorgd inclusief het examen door een erkend examenbureau. De bijbehorende diploma’s voldoen aan de eisen van het SSVV en de VCA checklist.

Naast bovenstaande opleidingen biedt Security Class vrijwel alle trainingen aan op het gebied van veiligheid en arbo.

Onze opleidingen worden meestal ‘in-company’ gegeven. Dat zorgt voor grotere duurzaamheid en effectiviteit omdat nieuwe inzichten en vaardigheden collectief worden aangeboden en geoefend. Onbegrip en een anti-houding bij collegae worden zo uitgesloten.

Overige voordelen zijn:
· Opleidingsprogramma afgestemd op uw bedrijfssituatie
· Tijden, data en locaties afgestemd op uw wensen
· Opleidingen kunnen afgesloten worden met een bedrijfsexamen

Een aantal van onze opleidingen kunnen ook op onze locatie in Oosterland worden gegeven.

Naast opleiding en training, adviseert en begeleidt Security Class bedrijven in het traject tot het behalen van een veiligheidscertificaat volgens de VCA-normen. Bovendien behoort het uitvoeren van een Risico-inventarisatie tot ons pakket, zodat u met al uw vragen rondom arbo en veiligheid bij ons terecht kunt.

Want kiest u voor veiligheid en arbo, dan kiest u voor de kwaliteit en de zekerheid van Security Class.

 

Kwaliteit door Kennis en Ervaring